Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 emekçi alımı başvurusu ne vakit ve nereden yapılır, kurallar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 daima personel alımı için müracaatlar başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için vilayet il kontenjanlar muhakkak oldu.Alınacak olan 1017 emekçi için müracaat yapmak isteyenler müracaat kurallarını merak ediyor.

1017 daima emekçi alımı kapsamında 767 daima paklık personeli, 144 engelli daima paklık emekçisi, 106 eski hükümlü daima paklık çalışanı alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada “GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 emekçi alımı için ilan ayrıntıları Resmi Gazete’de yayımlanacak” kelamlarıyla muştuyu vermişti.

1017 personel alımı başvurusu ne vakit ve nereden yapılır?

1017 emekçi alımı için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu “Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri ortasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden iyi, uğurlu olsun.” tabirlerini kullandı.Buna nazaran emekçi alımı için müracaatlar İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuru kuralları nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun yahut öbür mevzuatta yer alan kaideleri taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak). i) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

j) Vazifesini devamlı yapmaya mahzur hastalığı bulunmamak.

k) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet sonlarında ikamet etmek.

m) Müracaat yaptığı takım için aranan cinsiyet kuralını taşımak

n) Engelli daima emekçi durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı formda engelli olmak,