Sağlık çalışanlarından Ömür Erez eylemi

İstanbul Kartal’daki aile sağlığı merkezine silahla giden sabıkalı Rahmi Uygun, 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez’i başından vurarak katletmişti.

Sağlık çalışanları ve sendikalar bugün yurdun çeşitli noktalarında toplanarak eylem düzenledi. İstanbul’da ise Kartal 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanıldı. Eyleme İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcileriyle sağlık çalışanları katıldı.

“İKTİDAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR”

Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddet, ülkemizde her gün geçtikçe kadınların yaşamını daha fazla kuşatma altına alıyor. Devlete önleme, koruma, etkin soruşturma sorumluluğu yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle, erkek egemen zihniyetin hakim kılınması, sistematik erkek şiddetini daha da tırmandırıyor.

Kadın katliamına varan kadın cinayetlerinin en önemli nedenlerinden biri, koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirme yükümlülüğü bulunan iktidarın sorumluluklarını yerine getirmemesidir.

Siyasi iktidar, kadınların ve toplumun tüm haklı itiraz ve protestolarına rağmen İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi başta olmak üzere, kadın erkek eşitsizliğini savunan, erkek şiddetini ve ayrımcılığını derinleştiren politikalarla, birbiri ardına yaşanan kadın cinayetlerine zemin yaratmaktadır.

“BU ÜLKEDE SAĞLIK EMEKÇİSİ KORUNMUYOR”

Erkek şiddeti yargılamalarında izlenen cezasızlık politikası, faillere yönelik iyi hal, haksız tahrik indirimleri kadın cinayetlerinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Bizler bir taraftan kadın olduğumuz için şiddete uğruyoruz, diğer taraftan sağlık emekçisi olduğumuz için şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyoruz.

Bu ülkede kadına yönelik şiddet failleri cezalandırılmıyor. Her bir cezasızlık haberi, bir sonraki potansiyel faili cesaretlendiriyor. Bu ülkede sağlık emekçisi korunmuyor. Sağlık sistemi, içinden çıkılmaz bir hale getirilip, sağlık emekçisi toplumun önüne aksayan, yürümeyen, sağlık sisteminin sorumlusu gibi fırlatılıyor.”